Členovia

Myslíte si že tieto hodnosti,medaile sa získaváju ľahko,že sme si ich dali len preto,aby sme mali čím upútať????...Nie!..Každý si ich musel zaslúžiť.Každá medaila znamená nejaký druh aktivity počas airsoftových akcií,alebo ich zúčastnení

Členstvo v tíme 2 mesiace

Členstvo v tíme 5 mesiacov

Akcia Dargov

Akcia Vinné

Akcia Družstvo

Eu na pokraji 3 sv. vojny

Zbraňový expert

Aktívny hráč

Rekrutácia nových členov

Výcvik nových členov