Gasmen

Zbraňový expert

Akcia Vinné

Členstvo v tíme viac ako 5 mesiacov

Členstvo v tíme viac ako 2 mesiace

Dargov

Akcia Družstvo