Toperman

Členstvo v tíme viac ako 2 mesiace

Akcia Vinné

Zbraňový expert

Členstvo v tíme viac ako 5 mesiacov

Dargov

Akcia Družstvo